Offshore

Offshore erfaring

Våre medarbeidere har vært med på følgende prosjekter offshore:

Norneskipet:
-Alveprosjektet (nye brønnrammer koblet opp mot Norneskipet)
-Utskifting av svivel (pilotprosjekt som ble en stor suksess)
-Formann på elektro/instrument/telecom under URD (Svale/stær-prosjektet)
-V&M (vedlikehold og modifikasjoner)

Gullfaks A:
-Elektroarbeid i forbindelse med kranutskifting
-Ombygging av garderober

Ekkofisk:
-ctour prosjektet (fjerning av oljerester fra produsertvann)
-V&M (vedlikehold og modifikasjoner)

Åsgaard B:
-Prosjektering/tegning av kabelgater og MCT og utgivelse av tegninger for operatørene
-Feltingeniør ved sammenstilling i Stavanger
-Elektroarbeid ved Hook-up

Snorre B:
-Prosjektering/tegning av kabelgater, MCT, supportering og utgivelse av tegning for operatørene
-feltingeniørtjenester i Egersund, under sammenstilling av moduler

Veslefrikk:
-V&M (vedlikehold og modifikasjoner)

Jotun:
-Elektroarbeid på Jotun separasjonsmodul, i Stavanger