Nyheter

ELEKTRIKERE BÅDE PÅ SJØ OG LAND

Med begge beina godt planta i både offshorenæringen og husholdning har BM Elektro AS en allsidig og kompetent erfaring.

– Det er et tøft marked. Det er flere firma som har gått under eller som sliter, av dem som har satset stort offshore. Heldigvis har vi flere bein å stå på. Og det vil nok alltid være bruk for elektrikere, sier daglig leder i BM Elektro AS, Bernard Martinsen.

Med i milliardprosjekt

Elektrikerfirmaet med base både i Brønnøysund og Vega, startet opp allerede i 2000. Den gang startet Martinsen alene, men har i snart 17 år jobbet seg sakte men sikkert oppover. I dag er det syv ansatte, hvorav fire av de ansatte jobber fra kontoret på Vega.

– Vi har vokst sakte, men sikkert. Vi har holdt oss forholdsvis små med vilje. Markedet svinger. For bare et par år siden var vi 10 mann, fem på land og fem offshore. I dag har vi to mann leies ut og hovedsaklig jobber offshore.

Akkurat nå er de leid ut til en jobb i Haugesund, hvor de jobber på en ny borremodul som skal ut på det enorme Johan Sverdrup-feltet.

– Norges største industriprosjekt, sier han stolt om deltakelsen i Johan Sverdrup-utbyggingen. En utbygging Statoil har anslått vil komme på en totalpris på i overkant av 152 milliarder kroner.

Allsidig

Tross nedgang i oljebransjen de siste årene, har det vært nok for BM Elektro AS å gjøre på land.

– Det er mye å gjøre, og vi prøver å ta de oppdragene vi kan. Vi har en stor fordel med å være på Vega, være der kundene trenger oss. Der jobber vi også tett opp mot oppdrettsbransjen, som Nova Sea, Vega Sjøfarm og Vega Delikatesser. I tillegg har det vært mye jobb innen landbruk, med årlig vedlikehold og næringskontroller.

Erfaren

Som en de yngste i landet var Bernard Martinsen kun 25 år da han var ferdig med elektrikerutdanning, fagbrev, teknisk fagskole og installasjonspapirene. Dette med sikte på å jobbe offshore, og ha muligheten til å jobbe også i friperioder. Blant annet har Martinsen vært formann innen elektro på Norneskipet. Da han startet bedriften leide Martinsen seg ut til oljeselskap. Siden 2007 har de vært leverandør til Aker og Aibel, og har rundt 30.000 offshore timer. I fjor sommer signerte BM Elektro en ti års samarbeidsavtale med Statoil. Det ligger i avtalen at BM Elektro kan levere direkte til Statoil, uten veien innom en hovedleverandør.

Våre kjerneområder:

Service og vedlikehold
Nye anlegg og rehabilitering
DNV- GL sertifisert elkontroll for bolig og næring
Sterkstrøm/svakstrøm
Brannalarmløsninger til landbruk og bolig
Offshorepersonell