HMS i BM Elektro

Vårt hovedmål innen HMS er:
0 skader på våre ansatte
Vi vet at alle skader og yrkesbetingede sykdommer eller plager, så vel som skader på materiell, utstyr, omdømme og miljøskader kan forebygges, og at et aktivt HMS-arbeid  også vil gi et positivt økonomisk bidrag.