Elektrisk installasjon i nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan omfatte en rekke forskjellige oppgaver, avhengig av prosjektets størrelse og omfang. Her er noen eksempler på hva som kan inkluderes i en slik installasjon:

  • Planlegging av elektrisk anlegg: Dette inkluderer blant annet utforming av strømkretser, valg av kabler og ledninger, og valg av brytere, stikkontakter og lysarmaturer.
  • Installasjon av elektrisk anlegg: Dette kan omfatte alt fra graving av grøfter for å legge kabler, til montering av elektrisk utstyr og tilkobling av strømkretser.
  • Montering av styringssystemer og automasjon: Dette inkluderer blant annet montering av lysstyringssystemer, varmestyringssystemer og automatiske døråpnere.
  • Installasjon av brannalarmanlegg og sikkerhetssystemer: Dette omfatter montering av røykdetektorer, brannslokkere, alarmsystemer og annet sikkerhetsutstyr.
  • Installasjon av elbilladere: Dette inkluderer montering av ladestasjoner for elbiler, inkludert utforming av strømkretser og valg av utstyr.
  • Testing og feilsøking: Dette inkluderer testing av elektrisk utstyr og strømkretser, og feilsøking og reparasjon av eventuelle problemer som oppstår.

Det er viktig å sikre at elektrisk installasjon i nybygg og rehabiliteringsprosjekter utføres av fagpersoner med riktig kompetanse og sertifisering. Bedrifter som BM Elektro har ansatte med høy faglig kompetanse og erfaring med å gjennomføre elektrisk installasjon i ulike typer prosjekter, og kan derfor levere høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet.